detail-1-01

Over het
Preekfestival

Het Preekfestival is een dag vol inspiratie en ideeën, studie en bezinning voor voorgangers en theologiestudenten. Het programma biedt een brede waaier aan lezingen en workshops, over allerlei aspecten van het predikantschap: over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, over preek en feedback en nog veel meer.

Het festival wil predikanten een hart onder de riem steken en hen aansporen om zich met enthousiasme en overgave te wijden het wekelijkse preekwerk.

Doelgroep

Het festival richt zich primair op predikanten/voorgangers, theologen en theologiestudenten uit alle protestantse denominaties in ons land. Ook theologisch-geïnteresseerde leken zijn welkom.

17 september 2019, het eerste Preekfestival

In Engeland en Amerika is het ‘Festival of Preaching’ een traditie. In september 2019 vond het eerste Preekfestival in Nederland plaats, op Prinsjesdag, 17 september. Het was een gezamenlijk initiatief van organisaties die betrokken zijn bij de opleiding, toerusting en nascholing van predikanten. De opkomst overtrof alle verwachtingen. Deelnemers konden kiezen uit zo’n 40 workshops, op allerlei locaties in de binnenstad van Amersfoort. Of het evenement een vervolg krijgt en met welke frequentie is nog niet bekend.

Op deze site vindt u een impressie en zijn diverse bijdragen terug te lezen.

Day
Hour
Minute
Second