Het Preekfestival begint met een plenaire bijeenkomst van 10.30 - 11.30 uur, in de St. Joriskerk in Amersfoort.

Daarna vindt de eerste ronde workshops plaats, in de kerken en kapellen in de Amersfoortse binnenstad, op loopafstand van elkaar.

Na de lunch zijn er ’s middags 3 rondes met workshops.

Workshop ronde 1: 11.45 - 12.45 uur

Workshop ronde 2: 14.00 - 15.00 uur

Workshop ronde 3: 15.15 - 16.15 uur

Workshop ronde 4: 16.30 - 17.30 uur

 

Daarna vindt om 17.45 uur de slotviering plaats.

Opening in de St. Joriskerk

Vanaf 9.30 uur: inloop in de St. Joriskerk. Informatiemarkt met muziek van duo Wilde Eend – Gottfrid van Eck (klarinetten) en Michiel Ockeloen (accordeon).

duo Wilde Eend (persfoto) klein

10.30 - 11.30 uur Openingsbijeenkomst in de St. Joriskerk, Hof 1.

Presentatie: Ineke Evink, eindredacteur opinieblad CW.

Ineke Evink
Ineke Evink

Welkom

Alternatieve troonrede

Het Preekfestival vindt plaats op Prinsjesdag. Met het oog daarop zijn er gedurende het programma vier ‘alternatieve troonredes’. Tijdens de opening klinkt de eerste, verzorgd door Karel Smouter, journalist, oud-adjunct hoofdredacteur van De Correspondent en De Nieuwe Koers, docent journalistiek aan o.m. Windesheim en de Universiteit van Amsterdam

 

Liturgische viering

door Kees van Ekris, studieleider van IZB-Areopagus, lid van de werkgroep die het Preekfestival heeft voorbereid. Muzikale medewerking wordt verleend door het Vocaal Theologen Ensemble, onder leiding van Hanna Rijken. Organist: Sebastiaan ’t Hart.

 

Zeg ’s iets terug…

Drie Bekende Nederlanders die geregeld ter kerke gaan krijgen het woord. Wat beleven ze aan een preek? Waar raakten ze van onder de indruk? Wat inspireerde hen? Wat niet?

Ir. Rein Willems, oud-president-directeur Shell-Nederland, oud-senator voor het CDA, staat bekend om zijn maatschappelijk engagement. Was raadslid in Ottoland. In zijn huidige woonplaats, Den Haag, is hij bestuursvoorzitter van Stad en Kerk (STEK).

Jannetje Koelewijn, gelauwerd interviewer van NRC Handelsblad, publiceerde veel gesprekken met topondernemers. Schreef ‘De hemel bestaat niet’ (2011), een indringend portret over het leven van haar ouders. En, om niet meer te noemen, in mei dit jaar, de longread met het levensverhaal van ds. Hans Schouten.

Peter van Duyvenvoorde werkte na zijn VMBO-basis als slager, maar ging later geschiedenis, theologie en filosofie studeren in Spanje, Utrecht en Amsterdam. In 2016 bekeerde hij zich tot het katholicisme. Artikelen van zijn hand verschenen in 'Trouw' en 'Het Parool', hij is columnist van het Katholiek Nieuwsblad. Later dit jaar verschijnt bij Atlas/Contact zijn debuutroman 'Het offer van de tijd'.

Kees van Ekris
Kees van Ekris
Rein Willems
Rein Willems
Jannetje Koelewijn
Jannetje Koelewijn

Troonredes

We organiseren het Preekfestival op Prinsjesdag. Daar gaan we (uiteraard) niet aan voorbij. In de loop van het festival worden er enkele “Troonredes” uitgesproken – Public speeches, kruidige korte statements over een thema naar keuze (max 1 A4), waarin de auteurs blijk geven maatschappelijke betrokkenheid, vanuit christelijke inspiratie. En onderliggend de vraag: waar zit het ‘evangelie’ in je kritische observaties?

De Troonredes worden geschreven en uitgesproken door:

  • Karel Smouter, journalist, oud-adjunct hoofdredacteur van De Correspondent, docent Windesheim.
  • Kelly Keasberry – theoloog, opiniemaker, columnist van CW, redacteur bij Tertio (Antwerpen).
  • Roel Kuiper, oud-senator voor de ChristenUnie, rector van Theologische Universiteit Kampen.
  • Cieka Galekamp, coördinator Voedselbank Amersfoort.

St. Joriskerk is de hele dag open

Gedurende het Preekfestival is de St. Joriskerk geopend.

Ben je op zoek naar rust en verstilling? Of juist een goed gesprek met collega’s over de preek? Blijf dan hangen of loop gerust binnen.

Informatie
Bij de koffiecorner is een markt met informatie van de partners van het preekfestival. Ook vindt u hier alle informatie over inhoud en locaties van het preekfestival.

Preekdokter
Eerste hulp bij preekvragen. Verschillende ‘specialisten’, te herkennen aan hun witte jas, staan in de Joriskerk klaar om te luisteren naar kleine en grote preekvragen en om een passend advies te geven. Op de informatietafel vindt u de namen van dienstdoende specialisten.

Loop gerust langs!

Stilte
De doopkapel links achter de toiletten en de nis daarachter zijn open om in stilte te bidden en een kaarsje aan te steken.

Gesprek en gebed
Er zijn collega’s beschikbaar voor een (pastoraal) gesprek en om samen te bidden. U kunt ze herkennen aan een badge van het preekfestival.

17.45 uur Afsluitende vesper in de St. Joriskerk

Slotviering – Verzorgd door predikanten die in Amersfoort wonen/werken.

 Liturg: ds. Rita Buijs-Ballast.

Koor: Capella Amersfoort, onder leiding van Anthony Scheffer.
Organist: Rien Donkersloot.

 

Koor: W.H. Harris (1883- 1973) Holy is the true light

 Holy is the True Light, and passing wonderful,
lending radiance to them that endured in the heat of the conflict.
From Christ they inherit a home of unfading splendour,
wherein they rejoice with gladness evermore. Alleluia!

 

Opening

voorganger: Heer, open mijn lippen,

allen: en mijn mond zal uw lof verkondigen.

voorganger: God, kom mij te hulp,

allen: Heer, haast U mij te helpen.

 

Zang: Psalm 98:1,2,3 (LB)

Tekst: J.W. Schulte Nordholt; melodie: Straatsburg 1545 / Genève 1551; zetting: A. Scheffer

 

1

(allen) Zing een nieuw lied voor God de Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

 

2

(koor) Ja, Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israel bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.

 

Orgelvers

Laat heel de aard' een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,

lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,

de Heer die bij ons intocht houdt.

 

4

(allen) Laat alle zeeën, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten

Hij komt, o volken weest verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,

Zijn heil en zijn gerechtigheid.

 

 

Gebed

 

Lezing OT

 

Koor: LB 85 (Doe ons Heer, uw genade aanschouwen; refrein antifoon)

tekst: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde; melodie: IWVL

  1. koor; 2. allen)
LB85

Lezing NT

 

Zang: ZJ 826 (Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrond)

Tekst: H. Jongerius; melodie: J. Raas; zetting: A. Scheffer

 

1

(koor) Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,

De woorden die nog schuilgaan in mijn mond,

Mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:

Hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.

 

2

(koor) Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,

mij aan het licht roept in het morgenrood,

mij hebt gekend, bemind van meet af aan:

hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.

 

3

(koor) Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,

Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu,

Als adem die mij sterkt en voort doet gaan:

Wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam.

LB

Overdenking

 

Stilte

 

Koor: A. l’Estrange (1974 - ) Lighten our darkness

 

Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord;

And by thy great mercy defend us

from all perils and dangers of this night;

For the love of thy only Son, our Saviour, Jesus Christ.

Amen.

 

Voorbeden

In de voorbeden participeren Amersfoortse predikanten: Jaap Hansum (Kruispunt Vathorst), Diederiek van Loo (Stadspredikant) en Willem Jan Dekker (Joriskerk).

 

De voorbeden worden afgewisseld met ‘Bless the Lord my soul’ (Taizé). Naar Psalm 103:1-4; melodie: J. Berthier

(koor   allen   gebed   allen   gebed   allen   gebed   allen   koor)

 

We besluiten de voorbeden gezamenlijk:

 

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden op aarde

zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

Amen.

 

Zang: LLO 1.38 (Maak heel mijn leven tot een lied)

Tekst: S. de Vries; melodie: Th. Tallis

 

1

(koor) Maak heel mijn leven tot een lied,

ook als de dag verstilt.

Maak wie ik ben getuige van

uw wezen en uw wil.

 

2

(koor) Niet slechts mijn lippen of mijn hart

zijn daartoe instrument.

Alleen mijn hele wezen kan

pas zingen wie U bent.

 

3

(allen)

LLO_1

4

(allen)

LLO_2

5

(allen)

LLO_3

6

(koor) En zelfs in pijn en in verdriet

wordt nog het lied gehoord.

Waar ook mijn weg zich wendt of keert

plant zich de echo voort.

7

(allen)

LLO_4

Zegen

 

We gaan zitten

Rien Donkersloot speelt:

Charles Villiers Stanford (1852-1924), Postlude in d, opus 105/6

Day
Hour
Minute
Second