Mijn eerste jaar in de pastorie

Spiritualiteit van een voorgegeven Schrift - Klaas Touwen

Tweegesprek; Prediking als gevecht om de ziel | Henk Stoorvogel, Paul Visser

Een van de onderdelen van het Preekfestival was het gesprek met een ervaren predikant. Dr. Coen Constandse interviewde dr. Wessel ten Boom, emeritus-predikant/theoloog.